Mikroekonomie 1 - 7. Poptávka

Individuální, tržní a agregátní poptávka, Efektivní koupěschopná poptávka, Křivka poptávky, Zákon klesající poptávky, Rovnice poptávky, Posuny po křivce poptávky, Posun celé křivky poptávky, Vlivy působící na poptávku - změna ceny statku (substituční a důchodový efekt), růst důchodu (normální, nezbytné, luxusní, méněcenné statky), ceny jiných statků (substituty a komplementy), Tržní poptávka - odvození pomocí součtu individuálních poptávek, Cenová elasticita poptávky, Vzorce pro výpočet, Druhy cenové elasticity a grafy - dokonale elastická, elastická, jednotkově elastická, neelastická, dokonale neelastická poptávka, Faktory ovlivňující elasticitu poptávky - potřeby, výdaje, substituty, čas

1. část

Individuální, tržní a agregátní poptávka, Efektivní koupěschopná poptávka, Křivka poptávky, Zákon klesající poptávky, Rovnice poptávky, Posuny po křivce poptávky, Posun celé křivky poptávky

Ke stažení:

2. část

Vlivy působící na poptávku - změna ceny statku (substituční a důchodový efekt), růst důchodu (normální, nezbytné, luxusní, méněcenné statky), ceny jiných statků (substituty a komplementy)

Ke stažení:

3. část

Tržní poptávka - odvození pomocí součtu individuálních poptávek

Ke stažení:

4. část

Cenová elasticita poptávky, Vzorce pro výpočet, Druhy cenové elasticity a grafy - dokonale elastická, elastická, jednotkově elastická, neelastická, dokonale neelastická poptávka, Faktory ovlivňující elasticitu poptávky - potřeby, výdaje, substituty, čas

Ke stažení:

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz