Mikroekonomie 1 - 8. Nabídka

Individuální, tržní a agregátní nabídka, Křivka nabídky, Zákon rostoucí nabídky, Rovnice nabídky, Posun po křivce nabídky, Posun celé křivky nabídky (růst a pokles nabídky), Tržní nabídka (součet individuálních nabídek) - odvození a graf, Cenová elasticita nabídky - podstata elasticity, vzorce pro výpočet, druhy elasticity nabídky (dokonale neelastická, neelastická, jednotkově elastická, elastická, dokonale elastická), grafy, Elasticita nabídky a čas - druhy období (velmi krátké, krátké a dlouhé), druhy elasticit nabídek podle období

1. část

Individuální, tržní a agregátní nabídka, Křivka nabídky, Zákon rostoucí nabídky, Rovnice nabídky, Posun po křivce nabídky, Posun celé křivky nabídky (růst a pokles nabídky)

Ke stažení:

2. část

Tržní nabídka (součet individuálních nabídek) - odvození a graf

Ke stažení:

3. část

Cenová elasticita nabídky - podstata elasticity, vzorce pro výpočet, druhy elasticity nabídky (dokonale neelastická, neelastická, jednotkově elastická, elastická, dokonale elastická), grafy

Ke stažení:

4. část

Elasticita nabídky a čas - druhy období (velmi krátké, krátké a dlouhé), druhy elasticit nabídek podle období

Ke stažení:

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz