Mikroekonomie 1 - 19. Dokonalá konkurence 1

Předpoklady dokonalé konkurence, Poptávka firmy v DK, Příjmové veličiny v DK, Optimum firmy (MR=MC), Maximalizace zisku, Graf optima firmy, Rovnice pro výpočet zisku, Graf zisku, ztráty a nulového zisku v DK, DK v krátkém období, Bod ukončení činnosti (Kritérium variabilních nákladů) - kritérium matematicky i graficky, Nabídka dokonale konkurenční firmy v krátkém období

1. část

Předpoklady dokonalé konkurence, Poptávka firmy v DK, Příjmové veličiny v DK, Optimum firmy (MR=MC), Maximalizace zisku, Graf optima firmy

2. část

Rovnice pro výpočet zisku, Graf zisku, ztráty a nulového zisku v DK

3. část

DK v krátkém období, Bod ukončení činnosti (Kritérium variabilních nákladů) - kritérium matematicky i graficky

4. část

Nabídka dokonale konkurenční firmy v krátkém období

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz