Mikroekonomie 1 - 37. Hranice produkčních možností (PPF křivka)

Graf PPF křivky, Podstata PPF křivky (Specializované vstupy), Mezní míra transformace produktu (směrnice PPF křivky, matematický zápis), Body na PPF křivce, Body pod a nad PPF křivkou, Posuny PPF křivky

1. část

Graf PPF křivky, Podstata PPF křivky (Specializované vstupy), Mezní míra transformace produktu (směrnice PPF křivky, matematický zápis)

2. část

Body na PPF křivce, Body pod a nad PPF křivkou, Posuny PPF křivky

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz