Mikroekonomie 1 - 26. Trhy výrobních faktorů 1

Trhy výrobních faktorů, Poptávka po VF, Nabídka VF, Cena VF (mzdová sazba, sazba pozemkové renty, úroková míra), Tržní cena VF, Transferový výdělek, Ekonomická renta, Dokonale elastická nabídka, Dokonale neelastická nabídka, Veličiny na trzích VF, Příjmové veličiny (příjem z mezního produktu práce v DK a NK, příjem z průměrného produktu práce), Nákladové veličiny (Mezní náklad na výrobní faktor, Průměrný náklad na výrobní faktor), Optimum firmy na trzích VF v dokonalé konkurenci, Matematické vyjádření optima (MRP=MFC), Grafická podoba optima, Vysvětlení optima

1. část

Trhy výrobních faktorů, Poptávka po VF, Nabídka VF, Cena VF (mzdová sazba, sazba pozemkové renty, úroková míra), Tržní cena VF

2. část

Transferový výdělek, Ekonomická renta, Dokonale elastická nabídka, Dokonale neelastická nabídka

3. část

Veličiny na trzích VF, Příjmové veličiny (příjem z mezního produktu práce v DK a NK, příjem z průměrného produktu práce), Nákladové veličiny (Mezní náklad na výrobní faktor, Průměrný náklad na výrobní faktor)

4. část

Optimum firmy na trzích VF v dokonalé konkurenci, Matematické vyjádření optima (MRP=MFC), Grafická podoba optima, Vysvětlení optima

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz