Mikroekonomie 1 - 16. Náklady 1

Explicitní náklady, Implicitní náklady, Náklady v krátkém období (variabilní náklady-VC, fixní náklady-FC, celkové náklady-TC, průměrné náklady-AC, průměrné variabilní náklady-AVC, průměrné fixní náklady-AFC, mezní náklady-MC), Grafické zobrazení variabilních (VC), fixních (FC) a celkových nákladů (TC) v krátkém období, Odvození variabilních nákladů z mezního produktu práce, Grafické zobrazení a odvození průměrných fixních nákladů (AFC), průměrných variabilních nákladů (AVC) a průměrných nákladů (AC), Grafické zobrazení a odvození mezních nákladů (MC), Vztah mezi mezními a průměrnými náklady

1. část

Explicitní náklady, Implicitní náklady, Náklady v krátkém období (variabilní náklady-VC, fixní náklady-FC, celkové náklady-TC, průměrné náklady-AC, průměrné variabilní náklady-AVC, průměrné fixní náklady-AFC, mezní náklady-MC)

Ke stažení:

2. část

Grafické zobrazení variabilních (VC), fixních (FC) a celkových nákladů (TC) v krátkém období, Odvození variabilních nákladů z mezního produktu práce

3. část

Grafické zobrazení a odvození průměrných fixních nákladů (AFC), průměrných variabilních nákladů (AVC) a průměrných nákladů (AC)

4. část

Grafické zobrazení a odvození mezních nákladů (MC), Vztah mezi mezními a průměrnými náklady

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz