Mikroekonomie 1 - 29. Trh práce 2

Trh práce v podmínkách nedokonalé konkurence, Monopson - jediná dominantní firma, grafické odvození mezních nákladů na faktor práce (MFCl), odvození průměrných nákladů na faktor práce (AFCl), odvození příjmu z mezního produktu práce (MRPl), grafické zobrazení optima monopsonu, stanovení mzdy, Odbory, Základní cíl odborů (navýšení mezd), Způsoby navýšení mezd při existenci odborů - mzdový práh, snížení nabídky, zvýšení poptávky, Bilaterální monopol - odbory, monopson, cíl odborů, cíl monopsonu, kolektivní smlouva, kompromis

1. část

Trh práce v podmínkách nedokonalé konkurence, Monopson - jediná dominantní firma, grafické odvození mezních nákladů na faktor práce (MFCl), odvození průměrných nákladů na faktor práce (AFCl), odvození příjmu z mezního produktu práce (MRPl), grafické zobrazení optima monopsonu, stanovení mzdy

2. část

Odbory, Základní cíl odborů (navýšení mezd), Způsoby navýšení mezd při existenci odborů - mzdový práh, snížení nabídky, zvýšení poptávky

3. část

Bilaterální monopol - odbory, monopson, cíl odborů, cíl monopsonu, kolektivní smlouva, kompromis

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz