Mikroekonomie 1 - 33. Všeobecná rovnováha 1

Dílčí rovnováha, Všeobecná rovnováha, Základní předpoklady všeobecné rovnováhy (model 2x2x2), Vysvětlení efektivnosti (efektivnost ve výrobě, efektivnost ve směně, výrobně spotřební efektivnost, Paretovská efektivita), Efektivnost ve výrobě - hranice produkčních možností (PPF křivka), graf a tvar hranice produkčních možností, mezní míra transformace produktu (MRPT), Efektivnost ve směně - mezní míra substituce ve spotřebě (MRSc), podmínka efektivnosti ve směně (MRSc1=MRSc2), boxový diagram (krabicové schéma směny, Edgeworthův boxový diagram), smluvní křivka směny, Výrobně spotřební efektivnost - podmínka výrobně spotřební efektivnosti (MRSc=MRPT) a vysvětlení, graf zobrazující všeobecnou rovnováhu

1. část

Dílčí rovnováha, Všeobecná rovnováha, Základní předpoklady všeobecné rovnováhy (model 2x2x2), Vysvětlení efektivnosti (efektivnost ve výrobě, efektivnost ve směně, výrobně spotřební efektivnost, Paretovská efektivita)

2. část

Efektivnost ve výrobě - hranice produkčních možností (PPF křivka), graf a tvar hranice produkčních možností, mezní míra transformace produktu (MRPT)

3. část

Efektivnost ve směně - mezní míra substituce ve spotřebě (MRSc), podmínka efektivnosti ve směně (MRSc1=MRSc2), boxový diagram (krabicové schéma směny, Edgeworthův boxový diagram), smluvní křivka směny

4. část

Výrobně spotřební efektivnost - podmínka výrobně spotřební efektivnosti (MRSc=MRPT) a vysvětlení, graf zobrazující všeobecnou rovnováhu

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz