Mikroekonomie 1 - Cvičení: Užitek 1

1. část

Linie rozpočtu: Cena statku X je 100 Kč, cena statku Y je 50 Kč, Důchod spotřebitele je 4000 Kč: a) zakreslete linii rozpočtu (BL), b) určete směrnici BL (MRSe)

2. část

Optimum spotřebitele: Máme zadanou funkci užitku, cenu statku X, cenu statku Y, důchod I. Máme vypočítat a) směrnici indiferenční křivky (MRSc), b) linii rozpočtu (BL), c) optimální množství statku X a statku Y

3. část

Optimum spotřebitele pro substituty a komplementy: Určete graficky optimum spotřebitele pro následující statky a) černé pero a modré pero (substituty), b) krajíc chleba a dva plátky šunky (komplementy)

4. část

Znázornění optima spotřebitele, změny linie rozpočtu: Spotřebitel nakupuje statek X a statek Y. Jeho důchod je 100 Kč, cena statku X je 10 Kč a cena statku Y je 40 Kč. V optimu spotřebitel spotřebovává 6 kusů statku X a 1 statek Y. a) znázorněte graficky optimum spotřebitele, b) co se stane s linií rozpočtu, pokud se cena statku X zdvojnásobí, c) co se stane s linií rozpočtu pokud se důchod ztrojnásobí.

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz