Mikroekonomie 1 - Cvičení: Poptávka 1

1. část

Výpočet rovnice poptávky: Ze zadaných hodnot cen a množství vypočítejte rovnici poptávky

2. část

Výpočet množství a ceny: Rovnice poptávky je ve tvaru P=2500-0,5Q. Vypočítejte: a) kolik je Q, když cena je P=2000 Kč, b) jaké bude P, když množství je Q=2000 ks.

3. část

Tržní poptávka: Jsou zadány dvě individuální poptávky pana Dvořáka a pana Smutného. Vypočítejte tržní poptávky a graficky zobrazte.

4. část

Posuny poptávky: Co se stane s poptávkou po noteboocích, když se a) zvýší cena notebooků, b) sníží cena Ipadů, c) zvýší důchod spotřebitelů.

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz