Mikroekonomie 1 - Cvičení: Nabídka

1. část

Výpočet rovnice nabídky: Ze zadaných hodnot cen a množství vypočítejte rovnici nabídky.

2. část

Výpočet nabízené ceny a množství: Je zadána rovnice nabídky po oxfordských slovnících ve tvaru Q = 10+2P a máme vypočítat a) jaká bude cena P, když množství bude Q=1000 ks, b) jaké bude množství Q, když cena bude P=600 Kč

3. část

Posuny nabídky: Co se stane s nabídkou počítačů, když a)vzroste cena počítačů, b) klesnou mzdy, c) vzroste cena plastu

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz