Mikroekonomie 1 - Cvičení: Tržní rovnováha 1

1. část

Rovnovážná cena a množství: Vypočtěte rovnovážné P a Q. Graficky nakreslete. Poptávka je dána rovnicí Q=20-2P a nabídka je dána rovnicí Q=4+2P.

2. část

Rovnovážná cena a množství: Vypočítejte rovnovážné P a Q. Graficky nakreslete. Poptávka je ve tvaru Q=60-4P a nabídka ve tvaru P=1+3Q.

3. část

Cenový strop: Na trhu bytů je následující situace - rovnice poptávky je Q=2200-4P a rovnice nabídky je Q=800+2P. Maximální výše nájemného je stanovena na 100 Kč/den. Jaký je vztah mezi nabídkou a poptávkou?

4. část

Cenový práh: Na trhu pšenice je poptávka dána rovnicí P=4000-Qd a nabídka rovnicí P=3000+3Qs. Vláda stanovila cenu pšenice na 3900 Kč/tuna. Určete a) jaký je vztah mezi nabídkou a poptávkou, b) pokud vláda vykoupí přebytek, kolik jí to bude stát.

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz