Mikroekonomie 1 - Cvičení: Tržní rovnováha 2

1. část

Příchod zahraničních subjektů na trh: Poptávka po okurkách je dána rovnicí Qd=20-0,1P. Nabídka domácích pěstitelů je Qs=15+0,1P a nabídka zahraničních pěstitelů je Qs=2+0,3P. Co se stane s rovnovážnou cenou a množstvím, pokud na domácí trh vstoupí zahraniční pěstitelé okurek.

2. část

Daň a její vliv na tržní rovnováhu: Co se stane s rovnovážnou cenou a množstvím, když vláda zavede daň ve výši 100 Kč/Ks. Rovnice poptávky je ve tvaru Qd=4000-4P. Rovnice nabídky má tvar Qs=80+4P. Jaká část daňového břemena dopadne na spotřebitele a jaká na výrobce?

3. část

Dotace a její vliv na tržní rovnováhu: Co se stane s rovnovážnou cenou a množstvím, když vláda poskytne dotaci ve výši 80 Kč/Ks. Rovnice poptávky je ve tvaru Qd=2000-2P a nabídka ve tvaru Qs=40+2P.

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz