Mikroekonomie 1 - Cvičení: Dokonalá konkurence (video odpovědi na dotazy) 1

1. část

Maximalizace zisku, Výpočet zisku/ztráty, Bod uzavření výroby: Cena určitého výrobku je 70 Kč. Rovnice celkových nákladů je ve tvaru TC=800+16Q+Q2. Jedná se o dokonalou konkurenci. a) Při jaké produkci se maximalizuje zisk, b) Vypočtěte krátkodobé zisky/ztráty, c) Měla by firma dál vyrábět?

2. část

Optimální objem výroby: Ze zadané tabulky určete, jaký je optimální objem produkce, pokud cena je a) 3 Kč, b) 3,25 Kč, c) 9,5 Kč.

3. část

Výpočet produkce maximalizující zisk: Celkové náklady jsou TC=100+40Q+10Q2. Celkové příjmy jsou TR=153Q+90. Jaká je hodnota nákladů při produkci maximalizující zisk? O jaké tržní prostředí se jedná? Graficky nakreslete.

4. část

Interval výroby přinášející zisk: Celkové náklady jsou TC=100+40Q+10Q2. Celkové příjmy jsou TR=153Q+90. Jaký je interval výroby, ve kterém bude firma generovat kladný zisk? Graficky nakreslete.

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz