Mikroekonomie 1 - Cvičení: Užitek (video odpovědi na dotazy)

1. část

Interval rostoucího a klesajícího celkového užitku: Celkový užitek má rovnici TU=10+30x2-5x3. Kdy je TU rostoucí? Kdy je TU klesající? Jaká je maximální výše užitku?

2. část

Maximum celkového užitku TU: Cena statku X je Px=25 Kč. Rovnice celkového užitku je TU=60X-6X2. a) určete množství, kdy bude TU maximální, b) množství, kdy bude MU=0, c) graficky situaci znázorněte.

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz