Mikroekonomie 1 - Cvičení: Produkční analýza (video odpovědi na dotazy)

1. část

Výpočet minimálních nákladů: Je zadána produkční funkce Q=4KL2. Mzdová sazba w=200 Kč/hod. a náklad na kapitál 80 Kč/hod. Určete minimální náklady na výrobu 700 jednotek výstupu.

2. část

Výpočet TP, AP a klesajících výnosů: Známe rovnici MP, která je MP=200L-12L2. a) vypočítejte TP a AP, b) při jakém objemu práce se začnou prosazovat klesající výnosy z variabilního vstupu, c) pro která L je TP maximální, d) kdy bude AP maximální a nulové?

3. část

Výpočet AP, MP, zákon klesajících výnosů: Máte zadanou tabulku s údaji o množství práce a celkovém produktu. a) dopočítejte AP a MP, b)graficky situaci znázorněte, c) od jakého množství práce se začne prosazovat zákon klesajících výnosů, d)při jakém množství práce bude MP=0.

4. část

Výpočet funkce TP, AP, zákon klesajících výnosů: Je zadána rovnice mezního produktu ve tvaru MP=200L-12L2. a) vypočtěte funkci celkového a průměrného produktu, b)při jakém množství práce se začnou prosazovat klesající výnosy z variabilního vstupu, c) kdy je celkový produkt TP maximální, d) kdy je průměrný produkt AP maximální.

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz