Mikroekonomie 1 - Cvičení: Nedokonalá konkurence (video odpovědi na dotazy)

1. část

Maximalizace tržeb a zisku: Celkové náklady jsou TC=1000+400Q-0,5Q2. Cena má rovnici P=3000-0,5Q. Vypočítat za a)Q kdy se budou maximalizovat tržby, b)Q kdy se bude maximalizovat zisk.

2. část

Celkový zisk v bodě maximalizace zisku: Monopol maximalizuje zisk, když Q=6000 Ks, AC=2000 Kč a AR=3500. a) vypočítejte celkový zisk podniku, b)graficky znázorněte situaci a použijte křivky MR, MC, AR a AC.

3. část

Maximalizace tržeb a zisku: Funkce celkových nákladů je TC=1000+400Q+0,5Q2. Cena je zadána rovnicí P=3000-0,5Q. a) objem produkce, při kterém bude firma maximalizovat tržby, b) objem produkce, kdy bude firma maximalizovat zisk.

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz