Mikroekonomie 1 - Cvičení: Dokonalá konkurence (video odpovědi na dotazy) 2

1. část

Graf DK a bodu uzavření výroby: Firma maximalizuje zisk, když Q=10.000, TR=30.000.000, AC=2300 a AVC=2000. a) nakreslete graf a zvýrazněte zisk, b) určete výši fixních nákladů na jeden výrobek, c) graficky zobrazte, kdy bude firma uzavírat výrobu.

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz