Mikroekonomie 1 - 41. Trh přírodních zdrojů (1.část)

1. část

Výrobní faktory (práce, kapitál, přírodní zdroje), Neobnovitelné přírodní zdroje, Obnovitelné přírodní zdroje

2. část

Trh neobnovitelných zdrojů - výnos z neobnovitelného zdroje, riziko, reálná úroková míra, prodej a ponechání neobnovitelného zdroje

3. část

Hotellingův princip - Harold Hotelling, Cena zdrojů, Úroková míra

4. část

Vývoj očekávané ceny neobnovitelného zdroje, Grafické znázornění rostoucí ceny, Graf poptávky po neobnovitelném zdroji, Dusící cena

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz