Mikroekonomie 1 - 42. Trh přírodních zdrojů (2.část)

1. část

Skutečný cenový vývoj - cena neroste stále stejným tempem, změna nabídky (příklady: nové naleziště ropy, výpadky dodávek ropy), snížení a zvýšení ceny neobnovitelného zdroje

2. část

Trh obnovitelných zdrojů - reprodukce obnovitelného zdroje, problém společného vlastnictví, poptávka, nabídka, soukromé mezní náklady, externí mezní náklady, společenské mezní náklady, ztráta

3. část

Tragédie obecních pastvin (Tragedy of Commons) - přepásání obecních pastvin, regulace počtu dobytka, rozdělení pastvin na parcely

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz