Mikroekonomie 1 - Cvičení: Celkové příjmy, mezní příjmy a příjem z mezního produktu práce

Zadán počet jednotek výrobního fakturu práce, množství statků a cena za jeden kus. Má se vypočítat celkové příjmy, mezní produkt a příjem z mezního produktu práce.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz