Mikroekonomie 1 - Cvičení: Důchod spotřebitele a maximální nakupované množství statků

Je zadán důchod spotřebitele, cena statku 1 a cena statku 2. Důchod klesne o 7 Kč. Kolik statků 1 a 2 si může nyní spotřebitel maximálně koupit.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz