Dějiny ekonomie - 4. Starověk a středověk - Aristoteles (1. část)

1. část

Aristoteles, Rozumové smýšlení, Srovnání s Platónem, Otroctví, Živobytí (přirozené hromadění majetku), Chrematistika (nepřirozené hromadění majetku)

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz