Dějiny ekonomie - 38. Klasická politická ekonomie - Robert Malthus (populační teorie 1. část)

1. část

Populační teorie, William Godwin, Přirozené pudy - potravní a rozmnožovací, Soulad růstu potravin a růstu populace, Růst potravin aritmetickou řadou, Růst populace geometrickou řadou, Ověření teorie na datech z USA a v Evropě

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz