Ekonomika podniku - Podnik a podnikání 5: Členění podniků (1.část)

Členění podniků - podle velikosti, typy sektorů (primární, sekundární, terciální, kvartérní)

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz