Ekonomika podniku - Investiční činnost 4: Postup hodnocení efektivnosti investic (2.část)

Náklady na kapitál - vlastní zdroje (akcie-dividendy), cizí zdroje (úvěr od banky-úroky)

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz