Ekonomika podniku - Investiční činnost 5: Postup hodnocení efektivnosti investic (3.část)

Současná hodnota příjmů (SHP), Vzorec pro výpočet SHP, Ukázka na konkrétním příkladu

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz