Ekonomika podniku - Investiční činnost 6: Metoda výnosnosti investic

Metoda výnosnosti investic (rI), Průměrný roční čistý zisk, Požadovaná výnosnost, Nevýhoda metody výnosnosti investic

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz