Ekonomika podniku - Investiční činnost 11: Vnitřní výnosové procento (1.část)

Vnitřní výnosové procento (VVP), Podstata, Vzorec pro výpočet, Metoda pokusu a omylu (iterativní metoda), Interpretace výsledku (požadovaná úroková míra)

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz