Ekonomika podniku - Výrobní činnost 2: Členění výroby

Výrobní postup, Členění výroby (hlavní, vedlejší, doplňková, přidružená, pomocné a obslužné procesy)

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz