Ekonomika podniku - Výrobní činnost 3: Úvod do produkční funkce

Co je produkční funkce, Jednofaktorová, dvoufaktorová, třífaktorová produkční funkce, Krátkodobá a dlouhodobá produkční funkce

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz