Ekonomika podniku - Výrobní činnost 10: Optimální kombinace výrobních faktorů - izokvanta

Optimální kombinace dvou výrobních faktorů, Izokvanta (linie stejného množství), Sklon izokvanty (mezní míra technické substituce), Graf izokvanty

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz