Ekonomika podniku - Zásobování 1: úvod a problémy zásobování

Podstata zásobování, 3 základní problémy zásobování, Cíl zásobování (minimalizace nákladů)

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz