Ekonomika podniku - Nákladové funkce 2: Celkové náklady (fixní, variabilní)

Celkové náklady, Fixní náklady, Variabilní náklady, Variabilní náklady lineární, Variabilní náklady progresivní, Variabilní náklady degresivní

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz