Management - 2. Management: Definice managementu

Management - specifická aktivita, skupina řídících pracovníků, vědní disciplína, Definice managementu

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz