Management - 9. Management: Paradigma

Paradigma (schématické myšlení), Problém paradigmatu v praxi

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz