Management - 14. Management: Komponenty organizace

Komponenty organizace podle M.S.S.Mortona (podniková kultura, struktura, manažerské procesy, lidé, strategie, IT, hranice organizace, podnikové turbulentní prostředí)

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz