Management - 19. Management: Mechanistický přístup (historie managementu)

Mechanistický přístup - fungování strojů, rutinní práce, funkce, pravomoce

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz