Management - 21. Management: Klasické řízení (historie managementu)

Klasické řízení - Henri Fayol, praktické zkušenosti (pravidla), zásady klasického řízení

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz