Management - 22. Management: Vědecké řízení (historie managementu)

Vědecké řízení - Frederick Taylor, časové a pohybové studie, principy vědeckého řízení

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz