Management - Management 3 - Prostředí managementu

Prostředí managementu, Vnitřní prostředí, Vnější prostředí, PEST faktory

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz