Management - Management 5 - Úvod do rozhodování

Manažerské činnosti, Rozhodování, Rozhodování a řízení, Umění rozhodování

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz