Management - Management 6 - Základní pojmy rozhodování

Základní pojmy rozhodování, Deskriptivní teorie rozhodování, Normativní teorie rozhodování, Dobře strukturované problémy, Špatně strukturované problémy, Postoj manažera k riziku (averze, sklon, neutrálnost), Riziko, Rozhodovací problém, Rozhodovací proces

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz