Management - Management 10 - Struktura rozhodovacího procesu cyklický model

Cyklický model rozhodovacího procesu, Identifikace rozhodovacího problému, Analýza a formulace rozhodovacího problému, Kritéria hodnocení, Tvorba variant, Důsledky variant, Hodnocení důsledků variant, Realizace, Kontrola

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz