Management - Management 11 - Rozhodování a praxe

Rozhodování a praxe, Samovyřešení problému, Riziko, Motivační programy, Přenášení odpovědnosti na jiné osoby, Snadno řešitelné problémy, Výsledky a příčiny, Léčka zakotvení

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz