Management - Management 14 - Cíle

Cíle, Metoda SMART (specifické, měřitelné, akceptovatelné, reálné, časově měřitelné)

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz