Management - Management 16 - Členění plánů

Časové členění (krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé), Úroveň rozhodování (strategické, taktické, operativní), Věcná náplň

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz