Management - Management 17 - Řízení a vedení

Rozdíl mezi řízením a vedením (příklad s lesem a žebříkem)

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz