Management - Management 18 - Motiace, potřeba, incentiv, frustrace

Motiv (energizující, řídící), Potřeba, Rozdíl mezi motivem a potřebou, Incentiv, Frustrace

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz