Matematika - Matice - Násobení matice celým číslem (příklad)

Dvě matice, Rovnice s neznámou x, Dosazení do rovnice

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz